Rīgas Dome
KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA (KDS)
deputātu kandidātu saraksts
45.iecirknis - RĪGAS KRISTĪGĀ VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(42)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS TEIKMANIS
2
2
0
2
BRIGITA TAMANE
4
0
0
3
MĀRA INGRĪDA ZAĶE
3
1
0
4
OJĀRS BUŠS
4
0
0
5
ARTURS BALKLAVS-GRĪNHOFS
4
0
0
6
MARTA BUŠMANE
4
0
0
7
ĒRIKS EGLĪTIS
4
0
0
8
MĀRA SADOVSKA
4
0
0
9
OSKARS ERDMANIS
4
0
0
10
KĀRLIS ČERĀNS
4
0
0
11
ALEKSANDRS ZEIMUĻS-PRIŽEVOI
4
0
0
12
JURIS ALKSNIS
4
0
0
13
ASTRĪDA KRŪMIŅA
4
0
0
14
ANNA MAULIŅA
4
0
0
15
ILMĀRS ZALTANS
4
0
0
16
GUNDEGA ZIKMANE
4
0
0
17
DAINIS UNGURS
4
0
0
18
IVONNA PUŠKAREVA
4
0
0
19
ARVĪDS SILAVS
4
0
0
20
ARTŪRS PĒTERSONS
4
0
0
21
VOLDEMĀRS GRUNDMANIS
4
0
0
22
DAINIS ZALTANS
4
0
0
23
ARTŪRS ELKSNIS
4
0
0
24
IEVA BUŠA
4
0
0
25
ZBIGŅEVS TAMANIS
4
0
0
26
TEKLA BALODE
4
0
0
27
JĀNIS PLŪMĪTE
4
0
0
28
VILNIS BLUMBERGS
4
0
0
29
RITA RUKMANE
4
0
0
30
ANDRA RJAZANCEVA
4
0
0
31
TAMĀRA MARTINOVA
3
1
0
32
ILMĀRS KRŪSS
4
0
0
33
MĀRA JANSONE
4
0
0
34
SIGITA LAPIŅA
4
0
0
35
GUNDEGA ZAĶE
4
0
0
36
EDMUNDS AKIMOVS
4
0
0
37
INESE SKREBELE
4
0
0
38
KATRĪNA PAKALNIETE
4
0
0
39
IRENA PUNDURE
4
0
0
40
JĀNIS SEMJONOVS
4
0
0
41
ROLANDS PAKALNIETIS
4
0
0
42
JANUŠS NEGULINERS
4
0
0