Rīgas Dome
KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA (KDS)
deputātu kandidātu saraksts
70.iecirknis - RĪGAS 51.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(42)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS TEIKMANIS
0
0
0
2
BRIGITA TAMANE
0
0
0
3
MĀRA INGRĪDA ZAĶE
0
0
0
4
OJĀRS BUŠS
0
0
0
5
ARTURS BALKLAVS-GRĪNHOFS
0
0
0
6
MARTA BUŠMANE
0
0
0
7
ĒRIKS EGLĪTIS
0
0
0
8
MĀRA SADOVSKA
0
0
0
9
OSKARS ERDMANIS
0
0
0
10
KĀRLIS ČERĀNS
0
0
0
11
ALEKSANDRS ZEIMUĻS-PRIŽEVOI
0
0
0
12
JURIS ALKSNIS
0
0
0
13
ASTRĪDA KRŪMIŅA
0
0
0
14
ANNA MAULIŅA
0
0
0
15
ILMĀRS ZALTANS
0
0
0
16
GUNDEGA ZIKMANE
0
0
0
17
DAINIS UNGURS
0
0
0
18
IVONNA PUŠKAREVA
0
0
0
19
ARVĪDS SILAVS
0
0
0
20
ARTŪRS PĒTERSONS
0
0
0
21
VOLDEMĀRS GRUNDMANIS
0
0
0
22
DAINIS ZALTANS
0
0
0
23
ARTŪRS ELKSNIS
0
0
0
24
IEVA BUŠA
0
0
0
25
ZBIGŅEVS TAMANIS
0
0
0
26
TEKLA BALODE
0
0
0
27
JĀNIS PLŪMĪTE
0
0
0
28
VILNIS BLUMBERGS
0
0
0
29
RITA RUKMANE
0
0
0
30
ANDRA RJAZANCEVA
0
0
0
31
TAMĀRA MARTINOVA
0
0
0
32
ILMĀRS KRŪSS
0
0
0
33
MĀRA JANSONE
0
0
0
34
SIGITA LAPIŅA
0
0
0
35
GUNDEGA ZAĶE
0
0
0
36
EDMUNDS AKIMOVS
0
0
0
37
INESE SKREBELE
0
0
0
38
KATRĪNA PAKALNIETE
0
0
0
39
IRENA PUNDURE
0
0
0
40
JĀNIS SEMJONOVS
0
0
0
41
ROLANDS PAKALNIETIS
0
0
0
42
JANUŠS NEGULINERS
0
0
0