Rīgas Dome
KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA (KDS)
deputātu kandidātu saraksts
77.iecirknis - RĪGAS HERDERA VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(42)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS TEIKMANIS
1
1
0
2
BRIGITA TAMANE
1
0
1
3
MĀRA INGRĪDA ZAĶE
1
1
0
4
OJĀRS BUŠS
1
0
1
5
ARTURS BALKLAVS-GRĪNHOFS
1
1
0
6
MARTA BUŠMANE
1
1
0
7
ĒRIKS EGLĪTIS
1
1
0
8
MĀRA SADOVSKA
2
0
0
9
OSKARS ERDMANIS
1
1
0
10
KĀRLIS ČERĀNS
1
0
1
11
ALEKSANDRS ZEIMUĻS-PRIŽEVOI
1
1
0
12
JURIS ALKSNIS
2
0
0
13
ASTRĪDA KRŪMIŅA
2
0
0
14
ANNA MAULIŅA
2
0
0
15
ILMĀRS ZALTANS
1
0
1
16
GUNDEGA ZIKMANE
2
0
0
17
DAINIS UNGURS
1
1
0
18
IVONNA PUŠKAREVA
2
0
0
19
ARVĪDS SILAVS
2
0
0
20
ARTŪRS PĒTERSONS
2
0
0
21
VOLDEMĀRS GRUNDMANIS
2
0
0
22
DAINIS ZALTANS
1
0
1
23
ARTŪRS ELKSNIS
2
0
0
24
IEVA BUŠA
2
0
0
25
ZBIGŅEVS TAMANIS
1
0
1
26
TEKLA BALODE
1
0
1
27
JĀNIS PLŪMĪTE
1
0
1
28
VILNIS BLUMBERGS
2
0
0
29
RITA RUKMANE
2
0
0
30
ANDRA RJAZANCEVA
2
0
0
31
TAMĀRA MARTINOVA
2
0
0
32
ILMĀRS KRŪSS
2
0
0
33
MĀRA JANSONE
2
0
0
34
SIGITA LAPIŅA
2
0
0
35
GUNDEGA ZAĶE
1
1
0
36
EDMUNDS AKIMOVS
2
0
0
37
INESE SKREBELE
1
1
0
38
KATRĪNA PAKALNIETE
2
0
0
39
IRENA PUNDURE
1
1
0
40
JĀNIS SEMJONOVS
2
0
0
41
ROLANDS PAKALNIETIS
2
0
0
42
JANUŠS NEGULINERS
2
0
0