Rīgas Dome
KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA (KDS)
deputātu kandidātu saraksts
80.iecirknis - RĪGAS FRANČU LICEJS


Nr Vārds,Uzvārds
(42)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS TEIKMANIS
3
2
0
2
BRIGITA TAMANE
5
0
0
3
MĀRA INGRĪDA ZAĶE
5
0
0
4
OJĀRS BUŠS
5
0
0
5
ARTURS BALKLAVS-GRĪNHOFS
5
0
0
6
MARTA BUŠMANE
5
0
0
7
ĒRIKS EGLĪTIS
5
0
0
8
MĀRA SADOVSKA
5
0
0
9
OSKARS ERDMANIS
1
4
0
10
KĀRLIS ČERĀNS
5
0
0
11
ALEKSANDRS ZEIMUĻS-PRIŽEVOI
5
0
0
12
JURIS ALKSNIS
5
0
0
13
ASTRĪDA KRŪMIŅA
5
0
0
14
ANNA MAULIŅA
5
0
0
15
ILMĀRS ZALTANS
5
0
0
16
GUNDEGA ZIKMANE
5
0
0
17
DAINIS UNGURS
5
0
0
18
IVONNA PUŠKAREVA
5
0
0
19
ARVĪDS SILAVS
5
0
0
20
ARTŪRS PĒTERSONS
5
0
0
21
VOLDEMĀRS GRUNDMANIS
5
0
0
22
DAINIS ZALTANS
5
0
0
23
ARTŪRS ELKSNIS
4
1
0
24
IEVA BUŠA
5
0
0
25
ZBIGŅEVS TAMANIS
5
0
0
26
TEKLA BALODE
5
0
0
27
JĀNIS PLŪMĪTE
5
0
0
28
VILNIS BLUMBERGS
5
0
0
29
RITA RUKMANE
5
0
0
30
ANDRA RJAZANCEVA
5
0
0
31
TAMĀRA MARTINOVA
4
1
0
32
ILMĀRS KRŪSS
5
0
0
33
MĀRA JANSONE
5
0
0
34
SIGITA LAPIŅA
5
0
0
35
GUNDEGA ZAĶE
5
0
0
36
EDMUNDS AKIMOVS
5
0
0
37
INESE SKREBELE
5
0
0
38
KATRĪNA PAKALNIETE
5
0
0
39
IRENA PUNDURE
5
0
0
40
JĀNIS SEMJONOVS
5
0
0
41
ROLANDS PAKALNIETIS
5
0
0
42
JANUŠS NEGULINERS
5
0
0