Rīgas Dome
KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA (KDS)
deputātu kandidātu saraksts
90.iecirknis - RĪGAS 60.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(42)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS TEIKMANIS
1
1
0
2
BRIGITA TAMANE
1
1
0
3
MĀRA INGRĪDA ZAĶE
1
1
0
4
OJĀRS BUŠS
1
1
0
5
ARTURS BALKLAVS-GRĪNHOFS
1
1
0
6
MARTA BUŠMANE
1
1
0
7
ĒRIKS EGLĪTIS
1
1
0
8
MĀRA SADOVSKA
1
1
0
9
OSKARS ERDMANIS
1
1
0
10
KĀRLIS ČERĀNS
1
1
0
11
ALEKSANDRS ZEIMUĻS-PRIŽEVOI
1
1
0
12
JURIS ALKSNIS
1
1
0
13
ASTRĪDA KRŪMIŅA
1
1
0
14
ANNA MAULIŅA
1
1
0
15
ILMĀRS ZALTANS
1
1
0
16
GUNDEGA ZIKMANE
1
1
0
17
DAINIS UNGURS
2
0
0
18
IVONNA PUŠKAREVA
2
0
0
19
ARVĪDS SILAVS
2
0
0
20
ARTŪRS PĒTERSONS
2
0
0
21
VOLDEMĀRS GRUNDMANIS
2
0
0
22
DAINIS ZALTANS
2
0
0
23
ARTŪRS ELKSNIS
2
0
0
24
IEVA BUŠA
1
1
0
25
ZBIGŅEVS TAMANIS
2
0
0
26
TEKLA BALODE
1
1
0
27
JĀNIS PLŪMĪTE
2
0
0
28
VILNIS BLUMBERGS
2
0
0
29
RITA RUKMANE
1
1
0
30
ANDRA RJAZANCEVA
2
0
0
31
TAMĀRA MARTINOVA
1
1
0
32
ILMĀRS KRŪSS
2
0
0
33
MĀRA JANSONE
1
1
0
34
SIGITA LAPIŅA
1
1
0
35
GUNDEGA ZAĶE
1
1
0
36
EDMUNDS AKIMOVS
2
0
0
37
INESE SKREBELE
1
1
0
38
KATRĪNA PAKALNIETE
1
1
0
39
IRENA PUNDURE
1
1
0
40
JĀNIS SEMJONOVS
2
0
0
41
ROLANDS PAKALNIETIS
2
0
0
42
JANUŠS NEGULINERS
2
0
0