Ventspils pilsētas dome
JAUNAIS LAIKS
deputātu kandidātu saraksts
261.iecirknis - VENTSPILS 6.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(16)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
OJĀRS GRINBERGS
53
37
29
2
UĢIS GOLDMANIS
91
11
17
3
RAIMONDS BINGELIS
85
11
23
4
JEĻENA SIDĻAROVIČA
83
6
30
5
JĀNIS BERĶIS
54
41
24
6
AGIJA LEIMANE
86
15
18
7
MADARA LILIENFELDE
91
7
21
8
VELTA VOČTAVA
80
11
28
9
RITVARS SARKANS
90
6
23
10
ĒRIKS MARTINOVSKIS
71
33
15
11
ARMANDS ZIVTIŅŠ
88
9
22
12
BAIBA INDRIKSONE
91
7
21
13
AIVIS LANDMANIS
70
40
9
14
MĀRIS GIPSERS
87
11
21
15
RAIVIS SKANIS
92
6
21
16
LAURA ŠNEIDERE
94
6
19