Aizkraukles rajona Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju dome
" ATKLĀTĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr Vārds,Uzvārds
(12)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Deputāti
1
GUNDARS STAHOVSKIS
77
221
11
595
Ievēlēts
2
VALENTĪNA RIMARE
203
81
25
441
Ievēlēts
3
MĀRTIŅŠ LIEVĪTIS
189
81
39
427
Ievēlēts
4
LUDMILA ĒVELE
208
68
33
420
Ievēlēts
5
TEKLA ČIPA-ZIEMELE
194
68
47
406
6
ZIGRĪDA MAIJA GULBE
182
66
61
390
7
MUDĪTE KRASTIŅA
221
45
43
387
8
JĀNIS GUTĀNS
217
46
46
385
9
DZINTRA AVOTIŅA
213
48
48
385
10
DZINTRA ARPA
205
48
56
377
11
RAISA BATARAGA
198
43
68
360
12
PĒTERIS GRAUDULIS
214
32
63
354