Balvu rajona Bērzpils pagasta padome
"SAVAM PAGASTAM"
deputātu kandidātu saraksts


Nr Vārds,Uzvārds
(10)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Deputāti
1
GUNĀRS APŠENIEKS
70
132
13
392
Ievēlēts
2
AIVARS KINDZULS
55
138
22
389
Ievēlēts
3
AIJA ŽUGA-KRAMPUŽA
137
52
26
299
Ievēlēts
4
ANTONS ODUMIŅŠ
119
59
37
295
Ievēlēts
5
VERONIKA ODUMIŅA
126
50
39
284
6
VELTA NAGLE-SEŅKA
134
41
40
274
7
ULDIS KINDZULIS
154
27
34
266
8
AIVITA RAKSTIŅA
146
31
38
266
9
TAMĀRA ZELČA
134
34
47
260
10
DZINTARS ŠODNAKS
147
27
41
259