Balvu rajona Kupravas pagasta padome
PAR SADARBĪBU
deputātu kandidātu saraksts


Nr Vārds,Uzvārds
(8)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Deputāti
1
AIVARS GARAIS
29
64
14
171
Ievēlēts
2
IGORS SMIRNOVS
63
34
10
145
Ievēlēts
3
LILIJA BRUŽE
67
24
16
129
Ievēlēts
4
RIMĻANA MIHAILOVA
70
22
15
128
Ievēlēts
5
VALDA BRICE
74
15
18
118
6
VIKTORS APSĪTIS
58
22
27
116
7
VERA ŠEĻUHAJEVA
61
12
34
99
8
JĀNIS MOROZOVS
30
19
58
82