Daugavpils rajona Ilūkstes novada dome
CENTRISKĀ PARTIJA "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr Vārds,Uzvārds
(11)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Deputāti
1
STEFANS RĀZNA
132
354
58
964
Ievēlēts
2
LENVIJA RĀZNA
260
221
63
826
Ievēlēts
3
MAIGURS KRIEVĀNS
295
196
53
811
Ievēlēts
4
INGŪNA SVARĀNE
334
148
62
754
5
IMANTS RUBĻEVSKIS
365
121
58
731
6
INESE VUŠKĀNE
372
95
77
686
7
LŪCIJA ČAMANE
377
82
85
665
8
ROLANDS APELIS
382
69
93
644
9
MAIJA ŽIGAJEVA
383
64
97
635
10
JĀNIS TVINTIĶIS
380
53
111
610
11
INGA STRODE
338
55
151
572