Daugavpils rajona Subates pilsētas ar lauku teritoriju dome
"SUBATES NĀKOTNEI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr Vārds,Uzvārds
(7)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Deputāti
1
SOFIJA GLŪMĀNE
32
165
8
427
Ievēlēts
2
VITĀLIJS GRANCOVSKIS
105
68
32
306
Ievēlēts
3
AMANDA UPĪTE
129
43
33
280
Ievēlēts
4
AIVARS ANCĀNS
134
34
37
267
Ievēlēts
5
JĀZEPS MAČUKS
126
33
46
257
6
JEĻENA SIČEVA
145
17
43
244
7
GUNTA GRIŠKA
140
17
48
239