Daugavpils rajona Subates pilsētas ar lauku teritoriju dome
"SADARBĪBA UN IZAUGSME"
deputātu kandidātu saraksts


Nr Vārds,Uzvārds
(7)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Deputāti
1
JĀNIS JAUNUŠĀNS
28
32
0
112
Ievēlēts
2
DIĀNA TIMOFEJEVA
33
21
6
95
3
JĀNIS GALVĀNS
34
19
7
92
4
ANDRIS DAMBĪTIS
37
12
11
81
5
VANDA SEMJONOVA
28
16
16
80
6
ASTRĪDA DEINE
39
6
15
71
7
VALDIS LINIŅŠ
40
5
15
70