Jelgavas rajona Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju dome
KALNCIEMS
deputātu kandidātu saraksts


Nr Vārds,Uzvārds
(9)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Deputāti
1
AIJA TRAČUMA
64
310
27
831
Ievēlēts
2
ANITA KLUPŠA
230
138
33
653
Ievēlēts
3
VLADIMIRS JEREMEJEVS
195
142
64
626
Ievēlēts
4
JURIS OZOLIŅŠ
232
120
49
619
Ievēlēts
5
ANDRIS ZĀMUELS
238
117
46
619
Ievēlēts
6
VIKTORS ŽUNDA
261
98
42
604
Ievēlēts
7
GAĻINA KOROĻOVA
249
104
48
604
8
VITA JANUĻONE
268
88
45
591
9
DACE DALGĀ
228
104
69
583