Jelgavas rajona Ozolnieku novada dome
JAUNAIS LAIKS
deputātu kandidātu saraksts
472.iecirknis - PAGASTA PADOME


Nr Vārds,Uzvārds
(9)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANITA BĪBERE
23
9
7
2
ANDRIS EKMANIS
29
4
6
3
ANDRIS BEĶERIS
22
15
2
4
ILZE SILAMIĶELE
20
12
7
5
INGA BĒRZIŅA
26
8
5
6
JĀNIS LIEPIŅŠ
25
9
5
7
GUNTA ASME
29
6
4
8
JĀNIS JURĢIS
25
7
7
9
INGA ZAHARE
26
5
8