Valmieras rajona Kocēnu pagasta padome
"KOCĒNI"
deputātu kandidātu saraksts
927.iecirknis - RUBENES PAMATSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(9)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
VILNIS BURCEVS
33
154
5
2
JĀNIS DAINIS
97
80
15
3
MAIJA KLEINBERGA
159
17
16
4
TĀLAVS MEGNIS
147
22
23
5
AGRIS STUMPS
108
51
33
6
INGARS UPĪTE
147
18
27
7
VINETA VINTERE
152
21
19
8
ŅINA ZAVACKA
133
33
26
9
JĀNIS ZVIRBULIS
153
11
28