Valmieras rajona Matīšu pagasta padome
IZVĒLE
deputātu kandidātu saraksts


Nr Vārds,Uzvārds
(7)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Deputāti
1
VENERANDA LOGINA
11
44
3
112
Ievēlēts
2
INĀRA GŪTMANE
33
15
10
76
3
POĻINA KLĀSONE
39
12
7
76
4
GATIS GRĪNBERGS
34
11
13
69
5
EVITA REINVALDE
39
8
11
68
6
GUNTIS VIZIŅŠ
32
9
17
63
7
ILMĀRS MEISĪTIS
37
4
17
58