Valmieras rajona Vilpulkas pagasta padome
SAIME
deputātu kandidātu saraksts


Nr Vārds,Uzvārds
(7)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Deputāti
1
GUNTIS NAMNIEKS
12
62
1
151
Ievēlēts
2
IVETA BUŅĶE
47
22
6
106
Ievēlēts
3
DZINTRA MAČA
50
18
7
101
4
MUDĪTE MĪLĪGA
47
19
9
100
5
IVARS MELBĀRDIS
48
17
10
97
6
LARISA GANDJUKA
47
17
11
96
7
VALDIS VASKINOVIČS
42
17
16
91