2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(25)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
2
GUNĀRS APŠENIEKS "SAVAM PAGASTAM"
392
70
13
132
1
Ievēlēts
2
8
INTARS BARKĀNS "REĀLISTI"
136
69
18
19
6
3
9
VALENTĪNA CIGLE "REĀLISTI"
122
71
24
11
10
4
3
DAIGA GRIESTIŅA "REĀLISTI"
128
65
24
17
9
5
4
AIJA IKSTENA LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
139
46
11
35
2
6
10
LĪGA IKSTENA "REĀLISTI"
132
73
18
15
8
7
6
ULDIS KINDZULIS "SAVAM PAGASTAM"
266
154
34
27
7
8
1
AIVARS KINDZULS "SAVAM PAGASTAM"
389
55
22
138
2
Ievēlēts
9
2
IMANTS KOKINS "REĀLISTI"
170
51
10
45
1
Ievēlēts
10
5
MĀRIS KOKINS "REĀLISTI"
144
61
18
27
4
11
1
ZINAIDA KOZURE LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
184
9
7
76
1
Ievēlēts
12
4
VELTA NAGLE-SEŅKA "SAVAM PAGASTAM"
274
134
40
41
6
13
10
VERONIKA ODUMIŅA "SAVAM PAGASTAM"
284
126
39
50
5
14
3
ANTONS ODUMIŅŠ "SAVAM PAGASTAM"
295
119
37
59
4
Ievēlēts
15
2
INTA RACIBORSKA LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
118
53
18
21
4
16
7
PĒTERIS RACIBORSKIS "REĀLISTI"
132
65
22
19
7
17
7
AIVITA RAKSTIŅA "SAVAM PAGASTAM"
266
146
38
31
8
18
6
ARNITA RAKSTIŅA "REĀLISTI"
138
67
18
21
5
19
9
DZINTARS ŠODNAKS "SAVAM PAGASTAM"
259
147
41
27
10
20
1
IVETA TILTIŅA "REĀLISTI"
154
45
21
40
2
Ievēlēts
21
4
ANDREJS TŪMIŅŠ "REĀLISTI"
144
55
21
30
3
22
3
ANNA VILCIŅA LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
125
42
20
30
3
23
8
TAMĀRA ZELČA "SAVAM PAGASTAM"
260
134
47
34
9
24
1
DZINTARS ŽĪGURS "BŪSIM VIENOTI BĒRZPILIJ"
58
0
0
25
1
25
5
AIJA ŽUGA-KRAMPUŽA "SAVAM PAGASTAM"
299
137
26
52
3
Ievēlēts