2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(28)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
3
ELVĪRA BABĀNE ,,AR TICĪBU, CERĪBU UN DARBU NĀKOTNEI"
69
20
5
22
3
2
2
TERĒZIJA BABĀNE ,,AR TICĪBU, CERĪBU UN DARBU NĀKOTNEI"
53
18
14
15
8
3
6
ILZE BROKĀNE ,,AR TICĪBU, CERĪBU UN DARBU NĀKOTNEI"
61
20
9
18
7
4
3
LAIMONIS BROKĀNS ,,DOMUBIEDRI"
322
132
47
78
5
5
4
ELITA BUKOVSKA ,,LATGALES ŠVEICE"
146
29
9
55
2
Ievēlēts
6
6
IMANTS CIRCENS ,,LATGALES ŠVEICE"
133
44
8
41
5
7
9
JURIS CIRCENS ,,LATGALES ŠVEICE"
118
51
12
30
10
8
4
LAIMONS CIRCENS ,,AR TICĪBU, CERĪBU UN DARBU NĀKOTNEI"
64
27
4
16
5
9
3
VALERJANS DUKAĻSKIS ,,LATGALES ŠVEICE"
148
29
8
56
1
Ievēlēts
10
5
ANDRIS DUĻBINSKIS ,,DOMUBIEDRI"
345
155
24
78
3
Ievēlēts
11
6
VILIS DUĻBINSKIS ,,DOMUBIEDRI"
315
127
53
77
8
12
10
IMANTS KALUGA ,,DOMUBIEDRI"
318
146
42
69
7
13
2
VIJA KLEGERE ,,DOMUBIEDRI"
412
104
16
137
2
Ievēlēts
14
1
RUDĪTE LAPŠĀNE ,,AR TICĪBU, CERĪBU UN DARBU NĀKOTNEI"
66
13
10
24
4
15
8
AIGARS LEMEŠONOKS ,,DOMUBIEDRI"
265
145
69
43
10
16
8
ANDIS LOČMELIS ,,AR TICĪBU, CERĪBU UN DARBU NĀKOTNEI"
73
18
4
25
1
Ievēlēts
17
9
BIRUTA LOGINA ,,DOMUBIEDRI"
318
154
38
65
6
18
5
AINIS LOGINS ,,AR TICĪBU, CERĪBU UN DARBU NĀKOTNEI"
70
17
6
24
2
19
7
AINĀRS MILAKNIS ,,AR TICĪBU, CERĪBU UN DARBU NĀKOTNEI"
64
23
6
18
6
20
7
BENADIKTA MOTRESKU ,,LATGALES ŠVEICE"
124
43
13
37
8
21
1
INITA RAGINSKA ,,LATGALES ŠVEICE"
139
36
9
48
3
22
4
INĀRA SOKIRKA ,,DOMUBIEDRI"
335
139
37
81
4
Ievēlēts
23
7
JĀNIS ŠAKINS ,,DOMUBIEDRI"
295
159
47
51
9
24
2
DIĀNA ŠMITE ,,LATGALES ŠVEICE"
135
36
11
46
4
25
1
ZIGRĪDA VANCĀNE ,,DOMUBIEDRI"
443
53
26
178
1
Ievēlēts
26
5
JURIS VILKASTE ,,LATGALES ŠVEICE"
124
47
11
35
7
27
8
JĀZEPS ZAREMBA ,,LATGALES ŠVEICE"
132
43
9
41
6
28
10
AIVARS ŽAGARS ,,LATGALES ŠVEICE"
121
46
13
34
9