2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(7)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
1
4
ELITA BUKOVSKA ,,LATGALES ŠVEICE"
146
29
9
55
2
2
3
VALERJANS DUKAĻSKIS ,,LATGALES ŠVEICE"
148
29
8
56
1
3
5
ANDRIS DUĻBINSKIS ,,DOMUBIEDRI"
345
155
24
78
3
4
2
VIJA KLEGERE ,,DOMUBIEDRI"
412
104
16
137
2
5
8
ANDIS LOČMELIS ,,AR TICĪBU, CERĪBU UN DARBU NĀKOTNEI"
73
18
4
25
1
6
4
INĀRA SOKIRKA ,,DOMUBIEDRI"
335
139
37
81
4
7
1
ZIGRĪDA VANCĀNE ,,DOMUBIEDRI"
443
53
26
178
1