2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
dome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(21)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
4
AIVARS ANCĀNS "SUBATES NĀKOTNEI"
267
134
37
34
4
Ievēlēts
2
3
INTA BALODE "MĒS - SUBATEI"
127
59
12
22
3
3
5
GUNITA BULGAČA "MĒS - SUBATEI"
106
58
23
12
7
4
2
VALENTĪNA DAMBĪTE "MĒS - SUBATEI"
117
63
15
15
5
5
5
ANDRIS DAMBĪTIS "SADARBĪBA UN IZAUGSME"
81
37
11
12
4
6
6
ASTRĪDA DEINE "SADARBĪBA UN IZAUGSME"
71
39
15
6
6
7
3
JĀNIS GALVĀNS "SADARBĪBA UN IZAUGSME"
92
34
7
19
3
8
1
SOFIJA GLŪMĀNE "SUBATES NĀKOTNEI"
427
32
8
165
1
Ievēlēts
9
3
VITĀLIJS GRANCOVSKIS "SUBATES NĀKOTNEI"
306
105
32
68
2
Ievēlēts
10
7
GUNTA GRIŠKA "SUBATES NĀKOTNEI"
239
140
48
17
7
11
1
JĀNIS JAUNUŠĀNS "SADARBĪBA UN IZAUGSME"
112
28
0
32
1
Ievēlēts
12
4
VILNIS JAUNUŠĀNS "MĒS - SUBATEI"
122
58
15
20
4
13
6
LĪGA KŪLIŅA "MĒS - SUBATEI"
132
56
11
26
2
Ievēlēts
14
7
VALDIS LINIŅŠ "SADARBĪBA UN IZAUGSME"
70
40
15
5
7
15
2
JĀZEPS MAČUKS "SUBATES NĀKOTNEI"
257
126
46
33
5
16
1
INESE PURVINSKA "MĒS - SUBATEI"
178
18
7
68
1
Ievēlēts
17
7
AIJA RŪRĀNE "MĒS - SUBATEI"
110
62
19
12
6
18
4
VANDA SEMJONOVA "SADARBĪBA UN IZAUGSME"
80
28
16
16
5
19
6
JEĻENA SIČEVA "SUBATES NĀKOTNEI"
244
145
43
17
6
20
2
DIĀNA TIMOFEJEVA "SADARBĪBA UN IZAUGSME"
95
33
6
21
2
21
5
AMANDA UPĪTE "SUBATES NĀKOTNEI"
280
129
33
43
3
Ievēlēts