2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(9)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
2
ELITA BIRKMANE SAVAI ZEMĪTEI
377
138
44
99
2
Ievēlēts
2
5
TAMĀRA DELE SAVAI ZEMĪTEI
274
139
95
47
8
3
7
JĀNIS GUDS SAVAI ZEMĪTEI
281
128
97
56
6
Ievēlēts
4
9
ANTONS KURTIŠS SAVAI ZEMĪTEI
256
137
105
39
9
5
3
VALENTĪNA PIĻĀNE SAVAI ZEMĪTEI
282
129
96
56
5
Ievēlēts
6
4
PĒTERIS PUTĀNS SAVAI ZEMĪTEI
320
149
67
65
3
Ievēlēts
7
8
INĀRA ROŽANSKA SAVAI ZEMĪTEI
278
149
88
44
7
Ievēlēts
8
6
SILVIJA SPRIŅĢE SAVAI ZEMĪTEI
290
145
84
52
4
Ievēlēts
9
1
ĒVALDS STAŠULĀNS SAVAI ZEMĪTEI
427
92
42
147
1
Ievēlēts