2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(7)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
1
2
ELITA BIRKMANE SAVAI ZEMĪTEI
377
138
44
99
2
2
7
JĀNIS GUDS SAVAI ZEMĪTEI
281
128
97
56
6
3
3
VALENTĪNA PIĻĀNE SAVAI ZEMĪTEI
282
129
96
56
5
4
4
PĒTERIS PUTĀNS SAVAI ZEMĪTEI
320
149
67
65
3
5
8
INĀRA ROŽANSKA SAVAI ZEMĪTEI
278
149
88
44
7
6
6
SILVIJA SPRIŅĢE SAVAI ZEMĪTEI
290
145
84
52
4
7
1
ĒVALDS STAŠULĀNS SAVAI ZEMĪTEI
427
92
42
147
1