2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(9)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 9 )
1
6
INESE BĒRZIŅA "SADARBĪBA"
642
308
71
92
7
Ievēlēts
2
1
ARNOTIJS CIMOŠKA "SADARBĪBA"
850
146
48
277
1
Ievēlēts
3
5
JEVGEŅIJS GEVEILERS "SADARBĪBA"
654
288
75
108
6
Ievēlēts
4
4
GENĀDIJS GORKINS "SADARBĪBA"
714
280
49
142
2
Ievēlēts
5
9
LILIJA JANENA "SADARBĪBA"
610
312
85
74
9
Ievēlēts
6
8
AELITA NOVICKA "SADARBĪBA"
663
323
53
95
5
Ievēlēts
7
3
ALEKSANDRS PAPSUJEVIČS "SADARBĪBA"
666
316
55
100
4
Ievēlēts
8
7
ARTŪRS STRAUTS "SADARBĪBA"
619
317
78
76
8
Ievēlēts
9
2
JEFROSINIJA ŠČASLIVCEVA "SADARBĪBA"
691
237
82
152
3
Ievēlēts