2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(8)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
1
ZIGRĪDA DUDARJONOKA "VECSALIENA"
182
73
46
41
8
2
2
NATĀLIJA DVORJAŅIKOVA "VECSALIENA"
221
66
30
64
4
Ievēlēts
3
3
SEMEONS PAVLOVS "VECSALIENA"
244
29
37
94
2
Ievēlēts
4
4
LĪKSMA PUKINA "VECSALIENA"
234
71
21
68
3
Ievēlēts
5
5
KIRA RAĶELE "VECSALIENA"
198
73
38
49
7
Ievēlēts
6
6
VALĒRIJS SMARGUNS "VECSALIENA"
246
53
24
83
1
Ievēlēts
7
7
AUSMA ŠIĻČIKOVA "VECSALIENA"
206
79
31
50
5
Ievēlēts
8
8
JURIJS VIKTOROVS "VECSALIENA"
206
77
32
51
6
Ievēlēts