2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(24)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 9 )
1
5
ANASTASIJA BELEVIČA ALTERNATĪVA
294
98
25
82
4
2
6
MĀRIS BERNĀNS ALTERNATĪVA
272
110
30
65
8
3
9
MARTA BICĀNE "MŪSU PAGASTS"
724
330
120
131
11
4
10
LŪCIJA GEIKINA "MŪSU PAGASTS"
748
378
84
119
8
5
8
TEKLA GORENKO ALTERNATĪVA
256
110
38
57
11
6
2
VALDIS GREBEŽS ALTERNATĪVA
291
99
26
80
5
7
7
IVETA GROTKERE "MŪSU PAGASTS"
761
359
87
135
7
Ievēlēts
8
10
ALEKSANDRS HARLAMOVS ALTERNATĪVA
298
86
29
90
2
Ievēlēts
9
1
IRĒNA KAZAČONOKA ALTERNATĪVA
334
52
28
125
1
Ievēlēts
10
1
JĀNIS KUDIŅŠ "MŪSU PAGASTS"
1169
85
20
476
1
Ievēlēts
11
2
JANĪNA KURSĪTE "MŪSU PAGASTS"
776
334
92
155
4
Ievēlēts
12
7
ĒVALDS LĪVMANIS ALTERNATĪVA
290
102
25
78
6
13
8
NORMUNDS RUŽA "MŪSU PAGASTS"
736
378
90
113
10
14
4
IGORS SERGEJEVS ALTERNATĪVA
259
97
43
65
10
15
5
VIJA SIBIRCEVA "MŪSU PAGASTS"
796
364
67
150
3
Ievēlēts
16
3
AIVARS SKRINDA ALTERNATĪVA
297
89
28
88
3
17
6
ROBERTS SMANS "MŪSU PAGASTS"
769
373
76
132
6
Ievēlēts
18
12
ALOĪDA SUVEIZDA "MŪSU PAGASTS"
737
403
77
101
9
19
4
VALENTĪNS ŠNITKO "MŪSU PAGASTS"
800
374
60
147
2
Ievēlēts
20
12
LIDIJA ŠTEINE ALTERNATĪVA
213
129
50
26
12
21
11
ANNA VASIĻJEVA ALTERNATĪVA
271
117
27
61
9
22
3
LIDIJA VASIĻJEVA "MŪSU PAGASTS"
772
400
61
120
5
Ievēlēts
23
11
VITĀLIJS VINGRIS "MŪSU PAGASTS"
688
374
116
91
12
24
9
BROŅISLAVS ŽURILA ALTERNATĪVA
286
102
27
76
7