2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(35)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 9 )
1
9
INNA ANTANĀVIČA AR TICĪBU GAISMAI
152
92
68
20
9
2
6
BAIBA ATMANE ELEJAI
174
100
36
20
8
3
8
ULDIS ATMANIS ELEJAI
180
90
38
28
7
4
6
SANDRA AVOTA TAUTAS PARTIJA
283
144
51
51
5
5
3
SARMĪTE BALODE ELEJAI
271
61
7
88
1
Ievēlēts
6
7
GUNITA BELOVA ELEJAI
155
105
43
8
9
7
4
INA BIRZĪTE LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
99
26
10
31
2
8
1
INDRA BUSE ELEJAI
214
54
39
63
2
Ievēlēts
9
2
GUNĀRS BUTEVICS TAUTAS PARTIJA
305
94
65
87
3
Ievēlēts
10
3
GUNDARS BŪMANIS TAUTAS PARTIJA
282
145
51
50
6
11
10
VITA CIELAVA TAUTAS PARTIJA
273
148
54
44
7
12
7
ULDIS CĪRULIS AR TICĪBU GAISMAI
193
109
39
32
5
13
3
IVETA ČĒREPA LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
89
44
6
17
6
14
2
ANDIS ČĒREPS LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
117
24
2
41
1
Ievēlēts
15
1
TAISA ČIŽIKA LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
98
35
6
26
3
16
3
ALDONA FRIDRIHSONE AR TICĪBU GAISMAI
169
125
43
12
6
17
5
ĒRIKS GUSEVS AR TICĪBU GAISMAI
169
113
49
18
7
18
8
AIJA KIMA TAUTAS PARTIJA
241
160
64
22
9
19
6
RUTA KIŠČUKA AR TICĪBU GAISMAI
152
94
67
19
8
20
6
NATĀLIJA KRALLIŠA LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
87
40
9
18
7
21
5
ILGA KRASTENBERGA TAUTAS PARTIJA
255
156
59
31
8
22
9
HARIJS KRASTIŅŠ TAUTAS PARTIJA
289
146
47
53
4
Ievēlēts
23
2
VIKTORIJA KRŪMIŅA AR TICĪBU GAISMAI
238
96
23
61
2
Ievēlēts
24
7
ELEONORA MARTINAITE LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
93
38
7
22
4
25
5
GITA NEILANDE LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
91
42
6
19
5
26
4
INESE PASTUŠKOVA AR TICĪBU GAISMAI
285
57
19
104
1
Ievēlēts
27
8
JAUTRĪTE PUIKEVICA AR TICĪBU GAISMAI
195
115
35
30
4
28
4
JĀNIS RIHARDS ELEJAI
185
101
30
25
6
29
4
EGILS SĪLIS TAUTAS PARTIJA
309
148
36
62
2
Ievēlēts
30
9
MIERVALDIS SMIĻĢIS ELEJAI
201
99
23
34
3
31
1
IMANTS STRIŠKA TAUTAS PARTIJA
325
84
60
102
1
Ievēlēts
32
5
LAILA ŠUTINE ELEJAI
192
104
25
27
4
33
2
JURIS ŠUTINIS ELEJAI
187
95
32
29
5
34
1
LIENE UPENIECE AR TICĪBU GAISMAI
213
107
30
43
3
35
7
INGRĪDA ŽASINA TAUTAS PARTIJA
235
144
75
27
10