2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(31)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
9
ILGA ALEKSANDROVA "LIELPLATONE"
109
73
22
5
7
2
3
AGRIS ANSBERGS MŪSU ZEME
48
21
3
13
5
3
2
ARMANDS AVOTS MŪSU ZEME
52
21
1
15
4
4
2
ANITA BĒRZIŅA "LIELPLATONE"
112
58
28
14
6
5
3
TAMĀRA BISNIECE MĒS SAVAM PAGASTAM
172
71
13
42
4
6
5
AGRIS ELIŅŠ "LIELPLATONE"
108
72
23
5
8
7
8
NATĀLIJA ĒRGLE "LIELPLATONE"
103
63
30
7
10
8
1
AIVARS KOKINS MĒS SAVAM PAGASTAM
215
36
9
81
1
Ievēlēts
9
1
PĀVELS KUDLĀNS "LIELPLATONE"
209
15
1
84
1
Ievēlēts
10
1
NORMUNDS KURSĪTIS MŪSU ZEME
57
14
2
21
2
11
5
ZITA KURŠEVA "SAIMNIEKS"
32
18
1
5
5
12
6
MĀRIS KURŠEVS MŪSU ZEME
62
11
1
25
1
Ievēlēts
13
7
VELGA LAUNAGA MĒS SAVAM PAGASTAM
162
89
9
28
6
14
6
GITA LEMKINA MĒS SAVAM PAGASTAM
177
74
9
43
2
Ievēlēts
15
5
DAINA MAJORA MŪSU ZEME
38
27
5
5
6
16
2
AIJA MELNGALVE "SAIMNIEKS"
36
16
0
8
2
17
7
ALVILS MISŪNS "SAIMNIEKS"
34
18
0
6
3
18
2
AINĀRS MOŽEIKO MĒS SAVAM PAGASTAM
175
78
8
40
3
Ievēlēts
19
4
VOLDEMĀRS POPILS MĒS SAVAM PAGASTAM
165
68
18
40
5
20
8
RŪTA PURMALE "SAIMNIEKS"
32
20
0
4
6
21
6
LŪCIJA REINE-RĪTIŅA "SAIMNIEKS"
33
13
3
8
4
22
3
INTA RUTKA "SAIMNIEKS"
31
21
0
3
7
23
6
DACE SALIŅA "LIELPLATONE"
117
63
23
14
3
24
4
ANITA STĀVAUSE "SAIMNIEKS"
26
16
5
3
8
25
7
JANĪNA UNGURE "LIELPLATONE"
113
65
24
11
5
26
4
RITA VADONE MŪSU ZEME
54
17
2
18
3
27
5
ĒRIKS VĒTRA MĒS SAVAM PAGASTAM
141
68
30
28
7
28
1
AINA VINTERE "SAIMNIEKS"
40
10
1
13
1
Ievēlēts
29
10
JĀNIS VOLKSONS "LIELPLATONE"
117
71
19
10
4
30
3
AIVARS ZAUERS "LIELPLATONE"
130
62
17
21
2
Ievēlēts
31
4
JĀNIS ZVĪNIS "LIELPLATONE"
104
56
33
11
9