2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(19)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
5
ALDIS BAHROMKINS PAR TICĪBU, ATBILDĪBU UN LABKLĀJĪBU
90
61
6
8
6
2
5
MAIJA BAŠA SADARBĪBA
110
53
14
17
4
3
6
INESE BRIŅECA PIEREDZE PAGASTA ATTĪSTĪBAI
344
209
35
35
5
Ievēlēts
4
5
AINĀRS DRUSTS PIEREDZE PAGASTA ATTĪSTĪBAI
335
200
44
35
6
5
1
ALDIS JĒGERIS PAR TICĪBU, ATBILDĪBU UN LABKLĀJĪBU
111
32
10
33
3
6
7
LIESMA LIPŠĀNE PAR TICĪBU, ATBILDĪBU UN LABKLĀJĪBU
106
53
2
20
4
7
3
AGRIS LIPŠĀNS PAR TICĪBU, ATBILDĪBU UN LABKLĀJĪBU
99
50
7
18
5
8
6
ANDRA MEINERTE SADARBĪBA
99
60
16
8
5
9
3
EDMUNDS MISEVIČS PIEREDZE PAGASTA ATTĪSTĪBAI
348
181
47
51
3
Ievēlēts
10
3
VALDIS PIESIS SADARBĪBA
131
42
9
33
2
11
6
ANDRIS PIETKUNS PAR TICĪBU, ATBILDĪBU UN LABKLĀJĪBU
89
60
7
8
7
12
2
EGILS REGUTS PIEREDZE PAGASTA ATTĪSTĪBAI
352
173
49
57
2
Ievēlēts
13
1
INESE ROZNERE SADARBĪBA
139
34
9
41
1
Ievēlēts
14
2
MĀRĪTE SLOKENBERGA PAR TICĪBU, ATBILDĪBU UN LABKLĀJĪBU
112
39
6
30
2
15
4
GUNA STANKĒVIČA PIEREDZE PAGASTA ATTĪSTĪBAI
347
202
37
40
4
Ievēlēts
16
4
AIGARS STRUPULIS PAR TICĪBU, ATBILDĪBU UN LABKLĀJĪBU
115
46
1
28
1
Ievēlēts
17
4
ANNA ŠĒFERE SADARBĪBA
95
56
20
8
6
18
1
SANDRA VINIARSKA PIEREDZE PAGASTA ATTĪSTĪBAI
598
19
3
257
1
Ievēlēts
19
2
JURIS ZUKULIS SADARBĪBA
122
49
10
25
3