2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(14)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
3
AGITA BALAMA JAUNAIS LAIKS
80
35
5
13
3
2
5
LĪGA BERGMANE JAUNAIS LAIKS
79
40
3
10
4
3
7
JĀNIS BIRKERTS VIRCAVA
422
200
29
63
6
Ievēlēts
4
1
ZIEDONIS CAUNE VIRCAVA
588
78
7
207
1
Ievēlēts
5
8
KONSTANTĪNS ČAIKOVSKIS VIRCAVA
387
203
45
44
7
6
5
EDGARS EGLE VIRCAVA
373
209
49
34
8
7
4
MIRDZA GRANTA JAUNAIS LAIKS
75
38
6
9
5
8
2
ARMANDS OZOLIŅŠ JAUNAIS LAIKS
93
18
7
28
1
Ievēlēts
9
4
ANGEĻA PEKULE VIRCAVA
447
199
17
76
4
Ievēlēts
10
6
DACE PUŠGALVE VIRCAVA
431
207
21
64
5
Ievēlēts
11
1
VALFRĪDS SPRIDZĀNS JAUNAIS LAIKS
88
31
3
19
2
12
6
MIRDZA SPRIŅĢE JAUNAIS LAIKS
72
39
7
7
6
13
3
ILZE ŠULCA VIRCAVA
456
194
15
83
2
Ievēlēts
14
2
INĀRA VĪGANTE VIRCAVA
449
189
21
82
3
Ievēlēts