2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(17)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
6
AIGARS BERIŅŠ MIEGUPĪTE
353
188
22
39
4
Ievēlēts
2
5
ARTIS BIRZLEJA SAVIEŠI
179
92
34
23
8
3
3
JURIS CĪRULIS MIEGUPĪTE
385
164
18
67
3
Ievēlēts
4
6
ZINTA JANSONE SAVIEŠI
224
91
12
46
3
Ievēlēts
5
9
LĪGA JĒGERE SAVIEŠI
218
91
15
43
5
6
2
IVARS ĶEPIS SAVIEŠI
229
86
12
51
2
Ievēlēts
7
4
GUNDEGA LAPIŅA SAVIEŠI
206
95
19
35
6
8
3
UĢIS LAPIŅŠ SAVIEŠI
223
76
20
53
4
9
7
IVO MARKITĀNS MIEGUPĪTE
333
200
26
23
6
10
1
SERGEJS MELNGĀRŠS SAVIEŠI
273
52
7
90
1
Ievēlēts
11
4
ALBERTS NOVIKS MIEGUPĪTE
323
174
44
31
7
12
8
GINTA PIKŠĒNA MIEGUPĪTE
321
178
43
28
8
13
2
IVETA RAMBOLA MIEGUPĪTE
425
144
8
97
2
Ievēlēts
14
7
IEVA RUTKOVSKA SAVIEŠI
175
100
32
17
9
15
1
AINA SALENIECE MIEGUPĪTE
525
28
16
205
1
Ievēlēts
16
5
MĀRIS SLOKA MIEGUPĪTE
341
200
22
27
5
17
8
DAIGA ŠMITE SAVIEŠI
196
93
25
31
7