2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(9)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
1
1
VILNIS BURCEVS "KOCĒNI"
1606
98
19
533
1
2
2
JĀNIS DAINIS "KOCĒNI"
1180
478
42
130
2
3
3
MAIJA KLEINBERGA "KOCĒNI"
1156
492
47
111
3
4
4
TĀLAVS MEGNIS "KOCĒNI"
1064
470
104
76
8
5
5
AGRIS STUMPS "KOCĒNI"
1090
516
68
66
7
6
6
INGARS UPĪTE "KOCĒNI"
1041
499
101
50
9
7
7
VINETA VINTERE "KOCĒNI"
1108
506
64
80
4
8
8
ŅINA ZAVACKA "KOCĒNI"
1104
428
105
117
5
9
9
JĀNIS ZVIRBULIS "KOCĒNI"
1103
523
58
69
6