2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(15)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
1
OJĀRS ĀBOLS "MOSTIES "
63
4
6
28
2
Ievēlēts
2
2
EDGARS BUILIS "MOSTIES "
66
13
0
25
1
Ievēlēts
3
3
ARVĪDS JEGI "MOSTIES "
30
13
18
7
7
4
3
AIGARS KALVE "SAVAI ZEMĪTEI "
180
80
5
36
3
Ievēlēts
5
7
LĪGA KRŪMIŅA "MOSTIES "
37
24
9
5
5
6
5
KAIJA LAURE "MOSTIES "
48
19
6
13
3
7
8
ILGA MEDNE "SAVAI ZEMĪTEI "
143
71
28
22
8
8
4
SILVIJA MŪRNIECE "MOSTIES "
35
24
10
4
6
9
6
MAIJA NEILANDE "MOSTIES "
48
19
6
13
4
10
2
INESE ROĶE "SAVAI ZEMĪTEI "
187
55
14
52
2
Ievēlēts
11
5
GUNDARS SESKIS "SAVAI ZEMĪTEI "
145
75
25
21
7
12
4
EVITA SKUDRA "SAVAI ZEMĪTEI "
154
80
18
23
6
13
7
UNA SNIEGA "SAVAI ZEMĪTEI "
168
82
10
29
4
Ievēlēts
14
6
SERGEJS SNIEGS "SAVAI ZEMĪTEI "
161
71
19
31
5
Ievēlēts
15
1
ARMANDS TAIMS "SAVAI ZEMĪTEI "
238
20
6
95
1
Ievēlēts