2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(17)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
4
ILGONIS BROKĀNS RAMATAS ZEMNIEKS
143
60
19
28
4
Ievēlēts
2
7
VELGA ČEHOVIČA RAMATA 2005
101
57
18
16
6
3
2
RITA GLUHA RAMATA 2005
139
25
15
51
2
Ievēlēts
4
8
ILUTA GRĪNVALDE RAMATA 2005
100
62
16
13
7
5
9
KASPARS KARLISONS RAMATA 2005
104
44
23
24
4
6
3
ROLANDS KRASTS RAMATA 2005
88
46
30
15
9
7
6
EDVĪNS KRŪMIŅŠ RAMATAS ZEMNIEKS
107
48
43
16
7
8
6
IMANTS ĶEMME RAMATA 2005
102
58
17
16
5
9
5
IMANTS LEZDIŅŠ RAMATAS ZEMNIEKS
156
75
5
27
3
Ievēlēts
10
1
INGUNA LIEPIŅA RAMATAS ZEMNIEKS
190
17
17
73
1
Ievēlēts
11
10
KĀRLIS MEISTERS RAMATA 2005
100
40
27
24
8
12
4
OLITA RAMATA RAMATA 2005
125
45
12
34
3
Ievēlēts
13
5
ANNA RUBIŅA RAMATA 2005
84
56
27
8
10
14
7
DAINIS SERMA RAMATAS ZEMNIEKS
136
71
17
19
6
15
1
SVETLANA VILNE RAMATA 2005
154
32
4
55
1
Ievēlēts
16
2
INGRĪDA VĪĶE RAMATAS ZEMNIEKS
136
57
24
26
5
17
3
BAIBA ZILPAUŠA RAMATAS ZEMNIEKS
174
47
10
50
2
Ievēlēts