2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(7)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
1
4
ILGONIS BROKĀNS RAMATAS ZEMNIEKS
143
60
19
28
4
2
2
RITA GLUHA RAMATA 2005
139
25
15
51
2
3
5
IMANTS LEZDIŅŠ RAMATAS ZEMNIEKS
156
75
5
27
3
4
1
INGUNA LIEPIŅA RAMATAS ZEMNIEKS
190
17
17
73
1
5
4
OLITA RAMATA RAMATA 2005
125
45
12
34
3
6
1
SVETLANA VILNE RAMATA 2005
154
32
4
55
1
7
3
BAIBA ZILPAUŠA RAMATAS ZEMNIEKS
174
47
10
50
2