2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(18)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
4
ILZE APSĪTE "SĒĻU AKTĪVISTI"
57
23
10
12
7
2
6
ANITA BULIŅA "SĒĻU AKTĪVISTI"
53
29
9
7
8
3
7
ARTIS BULIŅŠ "MĒS - SAVAM PAGASTAM"
172
90
25
31
4
Ievēlēts
4
1
INDRA ČĀKURE "SĒĻU AKTĪVISTI"
68
20
6
19
3
5
7
MĀRCIS ČĀKURS "SĒĻU AKTĪVISTI"
61
21
9
15
6
6
2
EDĪTE GAULE "MĒS - SAVAM PAGASTAM"
124
74
57
15
7
7
3
LARISA GERASIMOVA "MĒS - SAVAM PAGASTAM"
185
75
26
45
3
Ievēlēts
8
4
BAIBA GULBE "MĒS - SAVAM PAGASTAM"
171
89
26
31
5
Ievēlēts
9
5
VIJA JAUNZEME "MĒS - SAVAM PAGASTAM"
214
68
15
63
2
Ievēlēts
10
8
DAINIS JOSTSONS "MĒS - SAVAM PAGASTAM"
115
81
58
7
10
11
1
VIKTORS KALNIŅŠ "MĒS - SAVAM PAGASTAM"
268
28
8
110
1
Ievēlēts
12
3
VILNIS ĶIMENIS "SĒĻU AKTĪVISTI"
74
18
4
23
1
Ievēlēts
13
9
IVARS PĒTERSONS "MĒS - SAVAM PAGASTAM"
120
66
63
17
9
14
8
ANDRIS PIEŠIŅŠ "SĒĻU AKTĪVISTI"
71
19
5
21
2
Ievēlēts
15
6
DACE PUTNIŅA "MĒS - SAVAM PAGASTAM"
148
96
34
16
6
16
5
VALDA RAITUMA "SĒĻU AKTĪVISTI"
64
28
4
13
5
17
2
MAIJA ŠMITE "SĒĻU AKTĪVISTI"
67
17
8
20
4
18
10
UĢIS VĪTIŅŠ "MĒS - SAVAM PAGASTAM"
122
92
49
5
8