2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(18)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
3
VILIS ALKSNIS SKAŅKALNE
231
88
49
39
7
2
7
INESE GRANDĀNE SKAŅKALNE
277
114
13
49
4
Ievēlēts
3
2
INESE KĻAVIŅA SADARBĪBA
76
17
10
26
1
Ievēlēts
4
1
ILZE LAIZĀNE SADARBĪBA
71
30
6
17
2
5
9
LAILA LĪSMANE SADARBĪBA
71
38
2
13
3
6
7
INTA OZOLA SADARBĪBA
67
38
4
11
5
7
4
SVETLANA PERSE SKAŅKALNE
242
119
28
29
6
Ievēlēts
8
8
DZINTARS PLŪME SKAŅKALNE
248
119
25
32
5
Ievēlēts
9
6
AIVARS POLIS SADARBĪBA
59
36
9
8
9
10
2
KĀRLIS ROKPELNIS SKAŅKALNE
292
105
10
61
2
Ievēlēts
11
4
ANDRIS SIRMULIS SADARBĪBA
64
39
5
9
6
12
8
VITĀLIJS SLOTIŅŠ SADARBĪBA
63
38
6
9
7
13
5
DAINA ŠTEINBERGA SADARBĪBA
60
41
6
6
8
14
9
ARNIS ŠTEINBERGS SKAŅKALNE
206
103
54
19
9
15
6
DAIGA URBANOVIČA SKAŅKALNE
278
117
11
48
3
Ievēlēts
16
3
RAITIS VĪTIŅŠ SADARBĪBA
67
40
3
10
4
17
5
MAGNUSS ZIRNĪTIS SKAŅKALNE
215
88
57
31
8
18
1
GUNĀRS ZUNDA SKAŅKALNE
357
50
5
121
1
Ievēlēts