2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(10)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
4
JĀNIS ANSPUKS VECATE
159
50
88
47
9
2
2
JĀNIS BRAMBATS VECATE
190
93
51
41
2
Ievēlēts
3
10
GITA DUKURE VECATE
172
71
71
43
5
Ievēlēts
4
3
INGUNA KORŅĒJEVA VECATE
182
65
69
51
4
Ievēlēts
5
1
IGORS KORŅĒJEVS VECATE
308
51
13
121
1
Ievēlēts
6
5
MAIJA KOZLOVSKA VECATE
187
70
64
51
3
Ievēlēts
7
6
AIGARS KURPNIEKS VECATE
165
88
66
31
7
Ievēlēts
8
8
JĀNIS OZOLS VECATE
124
63
99
23
10
9
7
IVARS ŠMITS VECATE
163
74
74
37
8
10
9
BAIBA RUTA TRAUBERGA VECATE
168
95
61
29
6
Ievēlēts