2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(25)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
Deputāti
( 7 )
1
8
EDIJS AMERIKS AIZVIEN LABĀK - MAINOTIES UN ATTĪSTOTIES!
135
28
7
44
5
2
1
ANNA AUNIŅA MĒS - SAVAM PAGASTAM
196
22
2
80
1
Ievēlēts
3
4
VILNIS BIŠOFS AIZVIEN LABĀK - MAINOTIES UN ATTĪSTOTIES!
131
32
7
40
8
4
1
MALDA BREICE AIZVIEN LABĀK - MAINOTIES UN ATTĪSTOTIES!
167
8
1
70
1
Ievēlēts
5
3
IVETA BUŅĶE SAIME
106
47
6
22
2
Ievēlēts
6
5
MĀRIS DREIMANIS MĒS - SAVAM PAGASTAM
171
51
0
53
4
7
6
AIJA DUKURE AIZVIEN LABĀK - MAINOTIES UN ATTĪSTOTIES!
132
31
7
41
7
8
3
PĒTERIS EDULIS MĒS - SAVAM PAGASTAM
176
44
1
59
2
Ievēlēts
9
5
EDĪTE GAILĪTE AIZVIEN LABĀK - MAINOTIES UN ATTĪSTOTIES!
139
34
2
43
4
10
6
LARISA GANDJUKA SAIME
96
47
11
17
6
11
10
ANDA GRĪNVALDE MĒS - SAVAM PAGASTAM
125
67
15
22
9
12
3
ILGA KĻAVIŅA AIZVIEN LABĀK - MAINOTIES UN ATTĪSTOTIES!
145
30
1
48
3
13
4
JĀNIS LECIS MĒS - SAVAM PAGASTAM
146
58
9
37
7
14
5
DZINTRA MAČA SAIME
101
50
7
18
3
15
4
IVARS MELBĀRDIS SAIME
97
48
10
17
5
16
7
MUDĪTE MĪLĪGA SAIME
100
47
9
19
4
17
2
GUNTIS NAMNIEKS SAIME
151
12
1
62
1
Ievēlēts
18
8
AIJA ILGA OZOLA MĒS - SAVAM PAGASTAM
140
52
15
37
8
19
7
DACE PETKĒVICA MĒS - SAVAM PAGASTAM
147
53
11
40
6
20
9
SILVA PĒTERSONE MĒS - SAVAM PAGASTAM
119
67
18
19
10
21
2
DAGNIJA POZŅAKA AIZVIEN LABĀK - MAINOTIES UN ATTĪSTOTIES!
146
27
2
50
2
Ievēlēts
22
6
KĀRLIS AIVARS SKUJA MĒS - SAVAM PAGASTAM
160
52
5
47
5
23
7
ĀDOLFINA STRAUMĪTE AIZVIEN LABĀK - MAINOTIES UN ATTĪSTOTIES!
133
36
4
39
6
24
1
VALDIS VASKINOVIČS SAIME
91
42
16
17
7
25
2
GITA ZARIŅA MĒS - SAVAM PAGASTAM
171
43
4
57
3
Ievēlēts