2005.gada 12.marta pašvaldību vēlēšanas
padome

deputātu alfabētiskais saraksts
Npk
Nr.
pirms
vēlēš.
Vārds,Uzvārds
(7)
Saraksts Punkti Negroz.
zīmes
Svītro
jumi
Plusi Nr.
pēc
vēlēš.
1
1
AIVARS DUKŠTA SAVAM PAGASTAM
188
10
3
83
1
2
1
JĀNIS KRŪMIŅŠ ZILAISKALNS
105
7
0
46
1
3
4
ANTOŅINA MAGRIMOVA IMANTA
115
10
4
50
1
4
3
INESE MELNALKSNE SAVAM PAGASTAM
155
43
3
50
2
5
3
JURIS ŠALMS IMANTA
101
18
7
39
2
6
6
LIENE ŠELKOVSKA SAVAM PAGASTAM
142
52
5
39
3
7
3
OLGA VEREMEIČIKA ZILAISKALNS
69
27
8
18
2