Atpakaļ

ALŪKSNES RAJONS
(saraksti-54/kandidāti-436) Dati par 20 pašvald. un 25 iec.
Statistika

ALŪKSNES PILSĒTA
APES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU
ALSVIĶU PAGASTS
ANNAS PAGASTS
GAUJIENAS PAGASTS
ILZENES PAGASTS
JAUNALŪKSNES PAGASTS
JAUNANNAS PAGASTS
JAUNLAICENES PAGASTS
KALNCEMPJU PAGASTS
LIEPNAS PAGASTS
MALIENAS PAGASTS
MĀLUPES PAGASTS
MĀRKALNES PAGASTS
PEDEDZES PAGASTS
TRAPENES PAGASTS
VECLAICENES PAGASTS
VIREŠU PAGASTS
ZELTIŅU PAGASTS
ZIEMERA PAGASTS