Atpakaļ

DOBELES RAJONS
(saraksti-55/kandidāti-449) Dati par 18 pašvald. un 23 iec.
Statistika

DOBELES PILSĒTA
AUCES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU
ANNENIEKU PAGASTS
AURU PAGASTS
BĒNES PAGASTS
BĒRZES PAGASTS
BIKSTU PAGASTS
DOBELES PAGASTS
ĪLES PAGASTS
JAUNBĒRZES PAGASTS
KRIMŪNU PAGASTS
LIELAUCES PAGASTS
NAUDĪTES PAGASTS
PENKULES PAGASTS
TĒRVETES NOVADS
UKRU PAGASTS
VĪTIŅU PAGASTS
ZEBRENES PAGASTS