Atpakaļ

KULDĪGAS RAJONS
(saraksti-49/kandidāti-403) Dati par 19 pašvald. un 26 iec.
Statistika

KULDĪGAS PILSĒTA
SKRUNDAS PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU
ALSUNGAS PAGASTS
ĒDOLES PAGASTS
GUDENIEKU PAGASTS
ĪVANDES PAGASTS
KABILES PAGASTS
KURMĀLES PAGASTS
LAIDU PAGASTS
NĪKRĀCES PAGASTS
PADURES PAGASTS
PELČU PAGASTS
RAŅĶU PAGASTS
RENDAS PAGASTS
RUDBĀRŽU PAGASTS
RUMBAS PAGASTS
SNĒPELES PAGASTS
TURLAVAS PAGASTS
VĀRMES PAGASTS