Atpakaļ

RĒZEKNES RAJONS
(saraksti-80/kandidāti-647) Dati par 29 pašvald. un 32 iec.
Statistika

VIĻĀNU PILSĒTA
AUDRIŅU PAGASTS
BĒRZGALES PAGASTS
ČORNAJAS PAGASTS
DEKŠĀRES PAGASTS
DRICĀNU PAGASTS
FEIMAŅU PAGASTS
GAIGALAVAS PAGASTS
GRIŠKĀNU PAGASTS
ILZESKALNA PAGASTS
KANTINIEKU PAGASTS
KAUNATAS PAGASTS
LENDŽU PAGASTS
LŪZNAVAS PAGASTS
MALTAS PAGASTS
MĀKOŅKALNA PAGASTS
NAGĻU PAGASTS
NAUTRĒNU PAGASTS
OZOLAINES PAGASTS
OZOLMUIŽAS PAGASTS
PUŠAS PAGASTS
RIKAVAS PAGASTS
SAKSTAGALA PAGASTS
SILMALAS PAGASTS
SOKOLKU PAGASTS
STOĻEROVAS PAGASTS
STRUŽĀNU PAGASTS
VĒRĒMU PAGASTS
VIĻĀNU PAGASTS