Atpakaļ

VENTSPILS RAJONS
(saraksti-30/kandidāti-235) Dati par 12 pašvald. un 12 iec.
Statistika

PILTENES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU
ANCES PAGASTS
JŪRKALNES PAGASTS
POPES PAGASTS
PUZES PAGASTS
TĀRGALES PAGASTS
UGĀLES PAGASTS
USMAS PAGASTS
UŽAVAS PAGASTS
VĀRVES PAGASTS
ZIRU PAGASTS
ZLĒKU PAGASTS