Pēd.izmaiņas: 21.03.2005 16:12

BALVU RAJONS VIĻAKAS PILSĒTA
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti) Statistika (321.iecirknis)

Npk
Saraksts
Zīmes
Negroz.
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Vietas
( 7 )
1
"STRĀDĀSIM KOPĀ!"
502
79
423
5
2
"MANA VIĻAKA"
261
56
205
2

Summa :

763