Pēd.izmaiņas: 21.03.2005 16:12

BALVU RAJONS BĒRZKALNES PAGASTS
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti) Statistika (324.iecirknis)

Npk
Saraksts
Zīmes
Negroz.
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Vietas
( 7 )
1
"BĒRZKALNE"
146
16
130
3
2
"MŪSU PAGASTAM BĒRZKALNE"
185
19
166
4

Summa :

331