Pēd.izmaiņas: 21.03.2005 16:12

BALVU RAJONS LAZDULEJAS PAGASTS
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti) Statistika (331.iecirknis)

Npk
Saraksts
Zīmes
Negroz.
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Vietas
( 7 )
1
SAVAM PAGASTAM
103
6
97
3
2
ZEMNIEKU KOPA
109
13
96
4

Summa :

212