Pēd.izmaiņas: 21.03.2005 16:12

BALVU RAJONS SUSĀJU PAGASTS
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti) Statistika (334.iecirknis)

Npk
Saraksts
Zīmes
Negroz.
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Vietas
( 7 )
1
SAVAM NOVADAM
414
138
276
7

Summa :

414