Pēd.izmaiņas: 21.03.2005 16:12

BALVU RAJONS VECTILŽAS PAGASTS
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti) Statistika (337.iecirknis)

Npk
Saraksts
Zīmes
Negroz.
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Vietas
( 7 )
1
DOMUBIEDRI
224
59
165
6
2
AR PATIKŠANU PAR VECTILŽAS PAGASTU
38
9
29
1

Summa :

262